Με τους όρους Ξυλογραφία, Χαλκογραφία, Λιθογραφία, τα τρία κύρια είδη της Χαρακτικής, καθορίζουμε τη μέθοδο χάραξης και τα τυπώματα σε χαρτί που προκύπτουν από την χάραξη αυτή.

Χαρακτικά είναι τα έργα που προκύπτουν από την εκτύπωση των επιφανειών των ξύλων, χαλκών και λίθων, τις οποίες προηγουμένως ο χαράκτης, έχει επεξεργαστεί με τις ανάλογες τεχνικές διαδικασίες έτσι που να τις καταστήσει κατάλληλες και έτοιμες για τύπωμα.

Κάθε χαρακτικό έχει τη δυνατότητα να υπάρχει σε περισσότερα από ένα αντίτυπα ανάλογα με την αντοχή της χάραξης και την κρίση του καλλιτέχνη, παραμένοντας προτότυπο έργο αφού προκύπτει από προτότυπες μήτρες.

Κάθε σχέδιο που χαράζεται στης μήτρες τυπώνεται αντίστροφα στην επιφάνεια εκτύπωσης.

Κάθε χαρακτικό κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων που σημειώνεται σε κάθε αντίτυπο με ένα κλάσμα (ο παρονομαστής δηλώνει ολόκληρο τον αριθμό της σειρας ενώ ο αριθμητής αναφέρει τον αύξοντα αριθμό του συγκεκριμένου αντίτυπου) που συνοδεύει την υπογραφή του καλιτέχνη.

Ένας μικρός αριθμός αντιτύπων χαρακτηρίζεται ως Epreuve d’Artiste (Ε.Α.) ή Prova di Stampa (P.S.) ή Prova d’ Autore (Ρ.Α.) ή Καλλιτεχνικό Δοκίμιο (Κ.Δ.)

Ο εικαστικός έχει το δικαίωμα να επανακυκλοφορεί ένα χαρακτικό του έργο, όταν αυτό έχει εξαντληθεί (άν δεν κυκλοφορεί πιά στην αγορά). Σ’αυτή την περίπτωση αλλάζει με κάποιο τρόπο το έργο (π/χ. διαφοροποιεί τα αρχικά του χρώματα ή προσθέτει κάποιο στοιχείο στη χάραξη της μήτρας) και το κυκλοφορεί στο εμπόριο με αρίθμηση λατινική ή σπανιότερα αρχαία ελληνική. πχ. Ι/ΧΧ, ΙΙ/ΧΧ, ΙΙΙ/ΧΧΧ ….’εως ΧΧ/ΧΧ ‘η Α/Κ, Β/Κ Γ/Κ έως Κ/Κ

Η αγοραστική αξία ενός χαρακτικού έργου στο εμπόριο της τέχνης -εκτός των άλλων παραγόντων που καθορίζουν την τιμή και των άλλων ειδών έργων τέχνης- καθορίζεται και από την σπανιότητα του (τον αριθμό αντιτύπων που κυκλοφορούν). Εδώ θα πρέπει να ειπωθεί ότι συχνά οι καλλιτέχνες αριθμούν με μεγάλο κλάσμα αρίθμησης τα αντίτυπα τους χωρίς πάντα να εκτελούν όλη την εκτύπωση της αρίθμησης για να καταφέρουν να κρατήσουν ευπρόσιτες τιμές.

ΦΙΛΤΡΑ

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.