Πασπαρτού

ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ CRESCENT WHITE CORE  ΠΑΧΟΣ 1,4mm ΔΙΑΣΤΑΣΗ 81Χ120 – JUMBO 101X152

ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ CRESCENT

ΠΑΧΟΣ 1,5mm : ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 90 Χ 120 ΚΑΙ 102 Χ 152

ΠΑΧΟΣ 2,5mm :ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 90 Χ 120

ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ CRESCENT BLACK CORE  ΠΑΧΟΣ 1,4mm ΔΙΑΣΤΑΣΗ 81Χ120